Murovaná pec s hlinenými omietkami

Rok: 

Pred časom nás oslovil známi a spýtal sa na možnosť pomôcť mu s omietaním murovanej pece. Ako materiál si jednoznačne vybral hlinu. Pri tejto príležitosti mu Shaman navrhol využiť zvyšnú hlinu aj na steny. A takto krásne to celé dopadlo.