RD zo slamených balíkov -výplňová metóda

Rok: 

Neďaleko mesta Krupina na takzvaných "Krupinských Lazoch" sme usporiadali ďalšiu z naších víkendoviek. Tentokrát stavba pozostáva z drevenej konštrukcie do ktorej sme vkladali slamené balíky, ako výplň stien.