Drevený prístrešok

Rok: 

Finálny výsledok je so záklopom a strechou s falcovaného plechu. Miestami sa nám stretali až štyri prvky v jednom bode: v stredovej väznice na stlpik a pásik. Čap a dlab sme spájali drevenými kolíkmi. Ankrovanie stredných stĺpikov je systém, ktorý sa používali v gotických kostoloch, ktoré "doplatili" na svoje majestátne klenby. Tieto vytvárali obrovské sily v horizontálnom smere hlavne pri "pätách" oblúkov. Aby sa podarilo tieto sily eliminovať, používali sa oceľové háky.