Prírodné staviteľstvo

Prírodné staviteľstvo ilustračný obrázok skupiny Organica

Prírodné staviteľstvo

Systém stavania z materiálov, ktoré smerujú k trvalo udržateľnej budúcnosti.

Dosiahnutie trvalej udržateľnosti prostredníctvom prírodného staviteľstva je najmä eliminovanie materiálov škodlivých pre prírodu a človeka. Pre svoju výrobu prírodné materiály skoro nikdy nevyžadujú prefabrikované vo veľkej miere technicky náročné výrobné procesy, ktorích výsledkom je spotreba neobnoviteľných zdrojov. Naopak zameriava sa na využitie minimálne spracovávaných materiálov najmä z obnoviteľných zdrojov, rovnako ako aj z recyklovaných alebo zachránených už použitých materiálov.

Podstatou prírodného staviteľstva je používanie takých stavebných materiálov, ktoré sú ľahko dostupné, lokálne - v blízkosti staveniska, a častokrát na ich nadobudnutie nepotrebujeme vynaložiť mnoho úsilia

 

Sú to najmä tieto materiály: