Na vápne
29
Apr 2018

Jar i jeseň prajú na Slovensku tvorbe vápenných fasád.

Vápno ako prírodný kameň premenený chemickou reakciou pálením na použiteľnú lepivú zmes je celkovo náročným materiálom na spracovanie. Po vypálení vápenca vzniká nehasené vápno, ktoré ešte stále nie je vhodné na priame použitie s vodou a prímesami - treba ho umne vyhasiť, t.j. pomaly nechať zreagovať s vodou bez toho, aby došlo k unáhlenej chemickej reakcii. Potom ho treba umne uskladniť, aby nezamrzlo, prípadne aby nevyschlo a takto nestvrdlo. Minimálnym časom na odležanie vyhaseného vápna je 6 týždňov, ideálnym pol roka, rok, dva. Klasici hovoria, že čím dlhšie, tým lepšie.

My v Organice používame tri metódy práce s vápnom:

  • doma hasené, dlhšie odležané vápno - min.6 týždňov
  • horúca metóda hasenia vápna spolu s pieskom - 24 hodín
  • namočený vápenný hydrát - 24 hodín

Práca s vápnom je náročná - je to dráždivý materiál v suchom i mokrom stave, treba sa vyhýbať priamemu styku s pokožkou a sliznicami. Všetko náradie treba okamžite umývať, oblečenie po dni práce s vápnom nie je ľahké vyprať do čista. Vápno si tiež vyberá svoju daň na pokožke, ktorá vysychá a trhá sa - treba používať pleťové krémy, ochranné pomôcky, zahalenie celého tela.

Spracovanie i starostlivosť o vápennú fasádu počas doby jej zrenia je tiež náročný, preto v minulosti začali na urýchlenie celého procesu tvrdnutia pridávať do vápenných zmesí cement. Ten umožnil omietke stvrdnúť bez potrebnej starostlivosti. Na našich zákazkach sa cementu vyhýbame, lebo zadržiava v sebe vlhkosť, tzv. menej dýcha. Pre použitie na slamených a hlinených domoch je to nevhodné. Slama pri nadmernej vlhkosti z omietky začína zahnívať a hlinené steny boptnajú, menia svoj objem a tým odtŕhajú od seba omietky nanesené na nich. Počas realizácie i po nej je preto vápenná fasáda zakrytá plachtami slúžiacimi ako ochrana proti priamemu slnku, prívalovým dažďom či priamemu vetru. Majitelia musia s nami spolupracovať - aby vápenná fasáda správne pomaly postupne tvrdla, musia ju každý deň polievať po dobu min. 1 týždňa.

A prečo používať vápno? Jedná sa o prírodný materiál dostupný z lokálnych slovenských zdrojov. Jeho výroba je samozrejme energeticky i ekologicky náročnejšia ako hliny, ale jedná sa o nulový uhlíkový cyklus, t.j. množstvo CO2 uvoľneného pri vypálení vápenca sa do vápna vracia počas jeho schnutia na vzduchu. Vápno slúži ako pojivo do vápenných zmesí - mált na murovanie, omietok na hrubé i jemné finálne štukovanie. V Organice ho odporúčame na slamené i tradičné domy ako exteriérovú ochranu fasády pred dažďom. Je odolnejšie ako hlina voči oteru i poveternostným podmienkam. Ochrana fasády sa ale vápenným štukom, ktorý je nasiakavý, nekončí - potrebná je aj ochranná maľovka na báze vápna alebo iných prírodných materiálov.

Naša ponuka vápenných robôt - www.organica.name/ponuka/vapno

Posledné články

Blog
05. 07. 2024

Inzercia - hlinená omietka

Hrubá hlinená omietka

Čítať
Blog
17. 09. 2023

Hlina v RTVS

Naši hlinári boli v relácii Na zelenej adrese.

Čítať
Blog
30. 07. 2023

Slamené balíky

Stavebné balíky na predaj.

Čítať