Projekty
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
  • poradenská činnosť v téme prírodné materiály a postupy. Osobne, telefonicky, emailovo.
  • tvorba projektov malých stavieb, novostavieb či rekonštrukcií.
  • odborný dozor na stavbe.
  • organizovanie workshopov na stavbe.
Ponuka Projekty

ŠTÚDIE

Vypracujeme pre vašu lepšiu orientáciu skice a štúdie stavieb.

Referencie projekty

  • Referencie Projekty

    Zelená strecha Badín