Extenzívna vegetačná strecha pri ZŠ Badín.

V rokoch 2015 a 2016 sme realizovali pod vedením Mateja Lepka Lepieša stavbu malého slameného domčeka pri ZŠ Badín pri Banskej Bystrici.
Stavba je založená na kamennom základe z badínskeho lomu - andezit, postavená zo samonosnej slamy, osadená guľatinovou konštrukciou so zelenou vegetačnou strechou, omietnutá lokálnymi hlinenými omietkami s kravským lajnom z badínskeho družstva. Slúži na hranie deťom zo základnej školy.

Krása vegetačnej strechy je zásluhou starostlivosti učiteliek. Jedná sa o extenzívnu, nízkoúdržbovú strechu, po ktorej sa nechodí bežne a ktorá sa prispôsobuje počasiu bez zvýšenej starostlivosti.