Naše tesárske konštrukcie sú poctivo viazané tradičnými tesárskymi spojmi, ktoré v súčasnosti už takmer nikto nerobí. Precízne ručne vyrobené spoje inšpirované našimi predkami ako sú čapy, dlaby, pláty, kampy, rybiny majú veľkú pevnosť a trvácnosť. Dotvárajú tiež atmosféru daného priestoru.