Odolné omietky vhodné pre použitie na prírodných stavbách. Chránia prírodné izolácie a drevo pred vodou a nadmerným vlhkom. Sú náročnejšie na aplikáciu ako hlinené omietky ale odmenia sa dlhodobou odolnosťou. Odporúčame ich povrchovo upraviť vápennými nátermi s odtieňom podľa vášho výberu.