Hlinené omietky v rekonštrukcii tehlového bytu v Banskej Bystrici.

Ukážka použitia lokálnych hlinených omietok v tenkej vrstve pri rekonštrukcii dvoch miestností v malom byte. Hrubé vrstvy sa nerealizovali, iba 3mm vrstvy finálnych hlinených štukov priamo na oškrabané steny. Káblové cesty sa sieťkovali do hlineného lepidla.

Doba realizácie: 2011 a 2015
Adresa: Uhlisko, Banská Bystrica