Hlinené omietky v modernom pasívnom drevodome v blízkosti Banskej Bystrice.

Výrabané z lokálnej hliny, nanášané cez rákosovú trstinu na OSB záklop. V strede domu sa vymurovala priečka z nových hlinených nepálených tehál tvoriaca akumulačné jadro domu. Hlina bude skvele regulovať vzdušnú vlhkosť plus svojou hmotou v ľahkom drevodome regulovať výkyvy teploty.

Na záver sa hlinené omietky vymaľovali kazeínovými farbami s prírodným pigmentom.