Rekonštrukcia bytu vo Zvolene hlinenými omietkami.

Podkladom pre nanesenie hlinených omietok bola stará stena so zoškrabanými nátermi a tapetami až po vrstvu starých omietok. Tie sme zachovali a na ne naniesli hlineným lepidlom sieťku a následne finálne hlinené omietky béžové a svetlohnedé.