Ponúkame tvorbu nástenných plastík a dekorácií z hliny, prípadne výrobu nástenného obrazu rôznych formátov z dreva a hliny.