Rekonštrukcia horehronskej drevenice pomocou slamy, machu, hliny a vápna.

Od roku 2017 pomáhame rekonštruovať prírodnými neagresívnymi postupmi horehronskú drevenicu v Závadke nad Hronom. Začali sme špárovaním stien drevenice slamou, machom a hlineno-kravskými omietkami.

Na jar roku 2018 sme zjednotili základový sokel vápennými omietkami.