Rekonštrukcia starej drevenice na Španej doline pri Banskej Bystrici.

Pustili sme sa do postupnej rekonštrukcie starej drevenice na Španej doline pri BB. Na jeseň 2018 sme zrealizovali časť prác na obnove fasády spodnej kamennej časti poschodovej drevenice. Pán domáci si sám vyhasil do 2 sudov vápno, nechal odležať 2 roky a používal ho okrem vápenných omietok na fasáde aj na maľovanie v izbách v interiéry.