Rekonštrukcia podkrovia prírodnými materiálmi.

V roku 2018 sme podľa vlastného návrhu zrealizovali zateplenie a finálne hlinené omietky z hliny v podkroví 10-ročnej novostavby drevodomu. Pôvodné podkrovie bolo zaklopené obkladom a zateplené sklenou vatou. Požiadavkou bolo otvorenie obytného podkrovia do hrebeňa strechy, výmena zaplesnetej izolácie a doplnenie nových prvkov, ktoré budú prírodné a zdravé pre vzduch v interiéry. Naším zámerom bolo použitie čo najzdravších, netoxických a stredoeurópskych prírodných stavebných materiálov. (izolácie z Poľska, parobrzdná zábrana z Rakúska, drevo zo Slovenska, hlinená omietka zo Slovenska. Dodávateľmi materiálov i stavebných prác boli výlučne slovenské firmy.

V prvom kroku sme zrealizovali návrh rekonštrukcie prírodnými materiálmi.
Pokračovali sme medzikrokvovou izoláciou z dreveného vlákna s vyššou hustotou a hmotnosťou, aby sme zmiernili prehrievanie v lete/ochladzovanie v zime podkrovia od plechovej strechy. Túto vrstvu sme zatesnili parobrzdnou fóliou z kartónu a umelého vlákna, prelepovanú v každom detaile tak, aby nevznikol únik tepla, vlhkosti a tepelná nepohoda. Tá sa zaklopila plným celoplošným záklopom z drevenej dlážkovice na pero a drážku, čím vznikla montážna rovina na kotvenie tvrdej drevovláknitej hobry.
Táto tvrdá hobra zvýšila tepelný odpor aj tepelnú kapacitu konštrukcie a poslúžila aj ako výborný nosič hlinenej omietky. V jednej časti sa na ňu zaklopil pôvodný drevený tatranský profil a v druhej časti sa zaomietala slovenskými hlinenými omietkami.

V rámci návrhu a relaizácie sme konzultovali výber a správne osadenie nového štítového okna, zabezpečili firmu na opravu rozvodov solárnych ponelov a podielali sa na výbere náterov na drevo i úsporného LED osvetlenia.