V roku 2019 sme realizovali viacero slamárskych workshopov priamo na slamených stavbách po celom Slovensku.

Slamený jednopodlažný dom Horná Súča o pôdoryse 9,5 x 14 m

Slamenú konštrukciu sme realizovali cez workshop výplňovou metódou. Drevenú konštrukciu navrhol a postavil Jozef Michalík. Workshop trval od piatku do nedele a podarilo sa nám zhotoviť celú slamenú výplň. Drevená konštrukcia bola veľmi dobre navrhnutá presne na rozmery balíkov, tak že úprava a skracovanie jednotlivých balíkov bolo minimálne čím majitelia ušetrili veľa času a tým aj peňazí.

Drevená konštrukcia bola navrhnutá tak že drevené nosné stojky z vonkajšej strany lícovali so slamenými balíkmi čo umožňovalo v ďalšej fáze uchytenie drevovláknitej dosky ako dodatočné zateplenie.Vytvorila sa tým zároveň plocha vyhovujúca na priemyselnú difúzne otvorenú omietku na báze bieleho cementu. Výhodou tohto riešenia bola podstatne tenšia vrstva omietky a tým rýchlejšia realizácia.

Vnútorné hrubé hlinené omietky sme rovnako zrealizovali cez workshop. Omietky sme robili z miestnej hliny čo vyžaduje veľa času na prípravu hliny. Hrúbka omietok bola okolo 2 cm a na niektorých miestach kde sme vyrovnávali väčšie nerovnosti až do 5 cm. Počas workshopu sa nám podarilo omietnuť cca 1⁄2 požadovanej plochy.