Existujú dve základne cesty, ako stavať z balov. V nosnej (známej aj ako samonosnej)  baly samy o sebe sú štruktúrou, ktorá nesie váhu strechy. Výplňová metóda využíva drevenú, železnú alebo inú štruktúru rámu a táto je vyplnená slamenými balíkmi. Používa sa aj variácia týchto techník - rijvenova metóda a nakoniec prefabrikované elementy (u nás ECOCOCON).

 • Samonosná metóda
 • Rajvenovka (metóda Toma Rijevena)
 • ECOCOCON (prefabrikované panely)

Samonosná metóda

Pôvodná metóda stavania slamených domov - z balíkov bola vyvinutá Nebraskými osadníkmi v USA koncom 19. storočia.

Balíky sú v tejto metóde štruktúrou, ktorá nesie váhu strechy. Ukladané sú vedľa seba ako veľké kocky, napichnuté na spodný rám a medzi sebou lieskovými tyčami. Drevený veniec na spodku a vrchu steny sú medzi sebou stiahnuté, čo dodáva konštrukcii stabilitu. Samonosná slamená konštrukcia si vyžaduje dostatočne stlačené (hustota 120 kg/m3) kvalitné balíky.

Výhody

 • Pri dome z nosnej slamy sa použije menej dreva, ako pri výplňovej metóde.
  • Menej drevenej konštrukcie, znamená menej tepelných mostov
 • Stavanie je vo svojej podstate jednoduché a rýchle.
 • Kontinuálna slamená stena nemá tepelné mosty.
 • Zaťaženie balov stropnou a strešnou konštrukciou zvyšuje ich stabilitu.
 • Stavebníci môžu byť nekvalifikovaní.

Nevýhody

 • Samononé baly sú viac ohrozené zlým počasím počas výstavby, ak nie sú prekryté dočasnou strechou (oproti výplňovej metóde, kde je najprv skonštruovaný krov a až potom sa steny vypĺňajú balíkmi).
 • Pri nosnej slame je potrebné dávať väčší pozor na doliehanie balov a na sťahovanie stien tak, aby bola zabezpečená rovnaká výška stien. Niekedy dochádza k nerovnomernému sadaniu stien, najmä v prípade menej kvalitných balíkov. Preto treba dávať dôraz na kvalitu balíkov. Problém s veľkými presklenými oknami v nosných „múroch“
 • Sťahovanie/stlačenie balov vyžaduje väčšie zručnosti ako umiestnenie balov na pozíciu.
 • Získať stavebné povolenie pre stavby z nosných balov je v niektorých krajinách obtiažne. Občas je problém získať statický posudok na samonosnú slamenú koštrukciu, pretože je málo statikov, ktorí majú odborné vedomosti o vlastnostiach slamených balíkov a najmä praktické skúsenosti chýbajú
 • Je obtiažne použiť odvetranú fasádu alebo kotviť do interiérovej alebo exteriérovej steny. Treba si premyslieť dopredu konštrukčné úchyty pre namáhané spoje(napr. kuchyňa, poličky, atď.).

Rajvenovka

(Metóda Toma Rijevena)

Je to kombinácia zvislých dosiek a strešných lát, medzi ktoré sú v pravidelnej „mriežke“ vkladané slamené balíky.

Výhody:

 • Rýchlosť stavby porovnateľná so samonosnou metódou
 • Pri dobrom prevedení nemá stena tepelné mosty - tak, ako pri samonoske
 • Stavebné povolenie a statický posudok nie je taký problém ako pri samonoske
 • Nedochádza k sadaniu stavby
 • Je možné stavať touto metódou aj do čiastočne hotovej zastrešenej konštrukcie

Nevýhody:

 • Viac drevených prvkov
 • Väčšie riziko netesností a tepelných mostov pri neodbornom stavaní ako pri samonosnej konštrukcii

ECOCOCON

(Prefabrikované panely)

Je to veľmi rýchla, o to však drahšia metóda, s obmedzeniami tvorenia organických oblých tvarov. Dosiahnete však pasívny štandard stavby a rovné steny. Hrubá stavba domu z prefabrikovaných slamených panelov sa dá na vopred pripravenom základe postaviť za niekoľko dní.

Viac informácií o systéme ECOCOCON nájdete na adrese http://www.createrra.sk/page/19/slamene-panely-ecococon.html.