Aká má byť kvalita slamených balíkov?

Hustota

Z veľkého počtu vykonaných skúšok vyplýva, že pre bežnú pšeničnú slamu je optimálna objemová hmotnosť slameného balíka okolo 120kg/m3.

Pre tzv. výplňové stavby je vhodná hustota balíkov od 90 do 110 kg/m3.
Pre tzv. samonosné slamené stavby je vhodná hustota balíkov od 110 do 130 kg/m3.

Objemová hustota konkrétneho slameného balíka sa dá poľahky vypočítať z objemu a váhy vyrobeného balíka.

Vlhkosť

Vždy pôsobí negatívne na izolačné schopnosti materiálov, slamu nevynímajúc. Vlhnutie balov spôsobuje viacero faktorov.

Do prvej skupiny patria tie, ktoré je treba odstrániť už v konštrukčnom návrhu budovy:

 • kondenzácia vody v baloch v dôsledku difúzie vodných pár (tepelné mosty)
 • zatekanie vody pod základ a nesprávne izolácie
 • absencia odkvapových líšt a zlé riešenie parapiet
 • nesprávne zloženie stien a návrh fólií
 • nesprávny návrh základov
 • nedostatočné presahy strechy a nesprávne riešené zloženie fasády

Do druhej skupiny patria faktory vznikajúce pri výrobe balíkov:

 • málo vyschnutá slama na poli
 • nesprávne skladovanie balíkov cez zimu
 • zmoknutie pri doprave na stavbu

Do tretej skupiny patria faktory pôsobiace na stavenisku:

 • nedokonalá ochrana skladovaných balíkov
 • nezakrytá stavba podliehajúca vplyvom počasia
 • nesprávne vykonaná vodoinštalácia

Preto je veľmi dôležité dbať na to, aby kvalita stavby bola dodržaná (a kontrolovaná) od projektu až po realizáciu. Vybrať si stavebnú partiu, ktorá má s týmto typom stavby skúsenosti, sa naozaj oplatí.

 

Aká je tepelná vodivosť balíkov (ƛ)?

Záleží od pozície stebiel voči tepelnému toku. To má vplyv na tepelnú vodivosť materiálu. Jej hodnota je nižšia, ak ide tepelný tok kolmo na steblá. Výpočty sú rôzne, no doporučované hodnoty pre naše podmienky sú prevzaté z nemeckého záväzného predpisu pre tepelno-technické posudzovanie konštrukcií z balov slamy (Allgemeine bauaufsichtiche Zulassung für Baustrohballen). Ten od roku 2006 oficiálne povoľuje vykonávať výpočty s hodnotami súčiniteľa tepelnej vodivosti ƛ = 0,080W/mK v rovnobežnom smere so steblami - keď sú slamené balíky v konštrukcii steny orientované steblami z interiéru do exteriéru (balíky v stene naplocho), a ƛ = 0,052/W/mK v smere na steblá kolmo - keď sú slamené balíky v konštrukcii steny orientované steblami zhora nadol (balíky v stene "na kánt").

 

Hlodavce a škodcovia...

Problémy s výskytom škodcov sú spojené najmä s neomietnutou slamou a nadmernou vlhkosťou. Omietky v slamených domoch dosahujú minimálne 2,5 – 3 cm a niekde až do 5 cm. Skúsenosti nám ukazujú, že v takto upravenej slame sa malé hlodavce nevyskytujú vo väčšej miere ako napr. v minerálnej vlne alebo v polystyréne. Dobre stlačené slamené balíky vo výrobe a pri aplikácii do steny znižujú možnosť škodcov vytvárať si v nich trvalé chodbičky - slamené vlákna pod tlakom neustále tlačia proti dutinám.

Ak stavebník alebo ním poverená osoba dbá na kvalitu slamených balíkov, na ich správne skladovanie a zabudovanie do stavby, pravdepodobnosť výskytu škodcov sa blíži nule.

 

Ako najlepšie skladovať slamené balíky?

Najlepším miesto pre uskladnenie balov pred uložením do stavby sú suché a prevetrávané priestory ako stodoly, sklady, prístrešky umiestnené v tesnej blízkosti stavby. Ak takú možnosť nemáme, môžu sa naskladať na hromadu. Tá by mala byť izolovaná od zemnej vlhkosti napríklad uložením na palety. Hromadu prekryjeme kvalitnými plachtami. Je potrebné zabezpečiť zabráneniu kontaktu vrchu hromady s plachtou, kde sa zráža vlhkosť. Prekrývame hlavne vrch, aby slama mohla prevetrávať. Na dočasné prekrytie proti dažďu môžeme použiť obyčajné polyetylénové plachty.

 

Aká je životnosť slamených stavieb?

Jeden z najstarších slamených domov postavených samonosnou metódou nazývanou aj Nebraska stojí dodnes od roku 1903. Ďalšie stavby z tejto oblasti, ktoré stoja dodnes boli postavené v prvých rokoch 20. storočia. Životnosť slamených domov stavaných v súčasnosti je úplne porovnateľná s bežnými drevostavbami. Ak je slamený dom chránený pred poveternostnými vplyvmi a je správne technicky zrealizovaný, tak vplyv vody, nadmernej vlhkosti alebo priameho slnečného žiarenia je zredukovaný na minimum. Najstaršie stavby zrealizované z prírodných vláknitých materiálov majú stovky rokov.

 

Aké sú výhody slamených domov oproti murovaným stavbám?

 • Stavby zo slamy sú spravidla ľahšie a zakladanie stavieb je lacnejšie a jednoduchšie.
 • Niektoré stavby sa dajú zakladať na pätkách, zemných vrutoch alebo na plošine z penového skla.
 • Dá sa ľahšie vyhnúť tepelným mostom.
 • Slama je najlacnejšia prírodná tepelná izolácia.
 • Ďalšou výhodou je pomerne jednoduchá technológia. Výstavba si nevyžaduje špeciálne remeselné zručnosti a okrem krovu si dokáže taký dom postaviť ktokoľvek. Určite je však potrebné poradenstvo najmä ohľadom plánovania jednotlivých stavebných úkonov.

Koľko trvá stavba slameného domu?

Pri dobrom plánovaní a manažmente stavby je možné postaviť slamený dom za jednu sezónu. Niekedy stačia 2 – 3 mesiace, samozrejme záleží od náročnosti stavby. Inštalácia balíkov do samonosnej alebo výplňovej konštrukcie domu závisí od rozsahu inštalácie, kvality dodaných slamených balíkov ako aj komplikovanosti detailov inštalácie. 4 obvodové steny malého samonosného domu do 100m2 je možné zvládnuť v rámci jedného týždňa.

 

Koľko stojí slamený dom?

Materiál na stavbu je lacný. Na hrubú stavbu slamených domov v podstate treba slamu, hlinu, vápno a drevo. V prípade, že si slamený dom staviate svojpomocne, môže vás vyjsť lacnejšie ako v prípade svojpomocnej stavby murovaného domu. Dôležité je však plánovanie a logistika. Dobré plánovanie ušetrí veľa času aj peňazí.

Slamené domy, ktoré stavajú remeselné partie na kľúč nie sú lacnejšie ako murované stavby, pretože prírodné materiály - najmä hlinené a vápenné omietky vyžadujú veľkú prácnosť (2,5 – 5 cm hrubé omietky).

Hrubý náčrt ako sa pohybujú cca ceny holodomu slamených a prírodných stavieb na základe prieskumu medzi našimi zákazníkmi:
400 - 600 Euro/m2 obytnej plochy - 98% svojpomoc a zručnosť, nechodíš do práce ale makáš na dome
600 - 800 Euro/m2 obytnej plochy - jednoduché stavby, svojpomoc zákazníka pri koordinácii a logistike prác, získavaní materiálu a ľudí vs. odborné práce
800 - 1000 Euro/m2 obytnej plochy - nízkoenergetické domy kompletne na kľúč z lokálnych materiálov
1000 - 1400 Euro/m2 - domy na kľúč z prefabrikovaných certifikovaných materiálov.
1400 Euro/m2 a vyššie - prírodný pasívny dom z kupovaných prefabrikátov a hotových prírodných zmesí/materiálov, s profi drevenými oknami 3sklo a pod.
Holodom - základy, steny, strecha, okná a dvere, základné povrchy stien, stropov a podláh, kúrenie, voda, elektrina, odpad.
Presná cena sa určiť nedá, vždy je to súhra množstva faktorov vstupujúcich do realizácie. Pred realizáciou domu alebo jeho časti vždy tvoríme presnejší cenový odhad realizácie.
Z nášho pohľadu je dôležitý aj ďalší fakt - koľko stojí údržba a prevádzkovanie domu majiteľov mesačne a ročne počas bývania v ňom. V tomto prípade je síce pasívny dom najdrahšou stavbou počas výstavby ale najlacnejšou počas bývania.

Zaujímavé video o cene slamených domov vs. konvenčné domy:
www.youtube.com/watch?v=OVZoLg4s544